RULES

วิธีและกติกาการเล่นในการลุ้นรับรางวัล
“ Exclusive Trip 6 วัน 3 คืน” ดูบอลพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษ พร้อม “ลุ้นรางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่า 5 ล้านบาท”

1. ผู้ร่วมรายการลงทะเบียนเป็นสมาชิก กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-สกุล, อายุ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ในเว็บไซต์ www.matchoftheweeks.com ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขกิจกรรมจากนั้นยืนยันการลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่อย่างใดทั้งสิ้น)
2. เลือกแสดงความเห็นทายผลของการแข่งขันประจำสัปดาห์ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์www.matchoftheweeks.comโดยเลือกได้เพียงคำตอบเดียวเท่านั้นในแต่ละการแข่งขันจากคู่การแข่งขันที่ทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมเป็นคนกำหนดในแต่ละสัปดาห์
3. ผู้ร่วมรายการที่แสดงความเห็นทายผลแต่ละการแข่งขันหากทายผลถูกจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัลบริษัทจะรวบรวมผลการแสดงความเห็นที่ถูกต้องมาจับรางวัลโดยผลการแสดงความเห็นจะถูกตัดออกเป็นรายเดือนผลการแสดงความเห็นที่ถูกตัดออกไปแล้วจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งถัดไป

วิธีการได้สิทธิ์จับรับรางวัล ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. เลือกแสดงความเห็นทายผลของการแข่งขันประจำสัปดาห์ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.matchoftheweeks.com โดยเลือกได้เพียงคำตอบเดียวเท่านั้นในแต่ละการแข่งขันจากคู่การแข่งขันที่ทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมได้กำหนดในแต่ละสัปดาห์เมื่อผู้ร่วมรายการแสดงความเห็นทายผลแต่ละการแข่งขันถูกต้องจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล
2. ผู้ร่วมรายการซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ www.matchoftheweeks.com เรียบร้อยแล้วนั้น แนะนำเพื่อนทุกๆ 1 คนจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัลโดยเพื่อนที่ได้รับการแนะนำนั้นต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
3. ผู้ร่วมรายการซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ www.matchoftheweeks.com เรียบร้อยแล้วนั้น ตอบคำถามทั่วไปที่ทางผู้จัดกิจกรรมจัดทำขึ้นทางเว็บไซต์ www.matchoftheweeks.com (ตอบ 1 คำถาม รับ 1 สิทธิ์)
กิจกรรมทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันนี้ หมดเขต 12 พฤษภาคม 2562

จับรางวัล ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท

การจับรางวัลครั้งที่ 1 – 8 คือ กิจกรรม “ Exclusive Trip 6 วัน 3 คืน” ดูบอลพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษ พร้อมทริปเที่ยว กิน ฟินทั้งทริป ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม2561 หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2561 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561หมดเขตวันที่ 27 ตุลาคม 2561 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หมดเขตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 หมดเขตวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 10 มกราคม 2562
ครั้งที่ 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2562 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 7 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 หมดเขตวันที่ 30 มีนาคม 2561 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 8 เมษายน 2562
ครั้งที่ 8 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 หมดเขตวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 จับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่แสดงความเห็นทายผลการแข่งขันได้ถูกต้องวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 9 คือ กิจกรรม “ลุ้นรางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่า 5 ล้านบาท” ครั้งที่ 9 เริ่มตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2561 ถึง 12 พฤษภาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 21 พฤษภาคม 2562

ของรางวัล

รางวัลการจับรางวัลครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 8 แพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – อังกฤษ (ไป-กลับ) พร้อมที่พัก จำนวน 6 วัน 3 คืน และบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จับรางวัลครั้งละ 5 รางวัล
รวมของรางวัลการจับรางวัลครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 8 ทั้งหมด 40 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

รางวัลการจับรางวัลครั้งที่ 9 ทองคำ มูลค่ารางวัลละ 5,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไข เกณฑ์การตัดสิน และการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีสัญชาติไทย โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
2. ผู้ร่วมรายการ 1 ท่าน สามารถสมัครสมาชิกได้เพียงครั้งเดียว
3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนด (ชื่อ-สกุล , อายุ , อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ในกรณีผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่กรอกในการสมัครสมาชิกไม่ตรงความเป็นจริง หรือสมัครสมาชิกมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์การรับรางวัลในทุกกรณี
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหรือระงับบัญชีผู้เล่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัท ฯ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
5. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นทายผลก่อนแมทช์เริ่มแข่งขันตามเวลาที่ประกาศอย่างเป็นทางการ 1 ชั่วโมง และจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงความเห็นทายผลที่ไม่ถูกต้องของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่ากรณีใดๆ
6. ผู้ร่วมรายการสามารถเปลี่ยนคำตอบได้จนกว่าจะหมดเขตการแสดงความเห็นทายผลในแต่ละการแข่งขันภายใน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาการแข่งขันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
7. หากว่าการแข่งขันถูกยกเลิกระงับหรือเลื่อนการแข่งขันออกไปนานกว่า 24 ชั่วโมงจากเวลาที่ประกาศการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลจะถือว่าเป็นโมฆะ และการแสดงความเห็นทายผลในการแข่งขันนั้นจะถูกยกเลิก
8. ใในกรณีรายการแข่งขันที่ต้องถูกยกเลิก ผลการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะและการแสดงความเห็นทายผลจะถูกยกเลิกยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่นการตัดสินใจและความหมายของการยกเลิกสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการในการตัดสิน โดยคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
9. บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ใดๆ สำหรับข้อขัดแย้ง ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากเหตการณ์ดังต่อไปนี้
  - การหยุดชะงักของบริการที่ให้แก่เว็บไซต์(s) เซิร์ฟเวอร์(s) หรือเครือข่ายของบริษัทฯ
  - การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์(s) ของบริษัทฯ
  - การถูกแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของบริษัทฯ
  - การบริการอินเทอร์เน็ตที่ช้าหรือผิดปกติขณะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10. หากผู้จัดกิจกรรมตรวจพบการพยายามแฮก หรือโจมตีระบบเครือข่าย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผู้ร่วมกิจกรรมคนนั้นทันที
11. กรณีหากมีการตัดสิน หรือหากมีข้อพิพาทใดๆ ให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. กติกาการตัดสินบริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดมาใส่ภาชนะที่มองเห็นชิ้นส่วนภายในได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการของรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการที่กำหนด หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวแก่ผู้โชคดีสำรองที่มีรายชื่อลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่ยืนยันตนเพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของราชการต่อไป
14. ในการจับรางวัลครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 8 นั้น ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการ หากพบว่าผู้โชคดีได้รับมากกว่า 1 รางวัล คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์เหลือเพียง 1 รางวัล
15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
16. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
17. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.matchoftheweeks.com
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. บริษัทฯ ยินดีจัดเตรียมเอกสาร รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดทำ และดำเนินการขอวีซ่าให้แก่ผู้โชคดี
20. พนักงาน บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินรายการ บริษัทซิกน่าอินเตอร์แนชชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
21. ผู้ร่วมรายการต้องศึกษากฎ กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นการยอมรับกฎ กติกาและเงื่อนไขทุกประการ กฎเหล่านี้มีไว้เพื่อนิยามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการแสดงความเห็นทายผลทั้งหมดที่รับ โดยไม่มีการวางเดิมพันใดๆ โดยผู้ร่วมรายการต้องรับผิดชอบเพื่อจะทำให้ตัวผู้ร่วมรายการเองตระหนักถึงกฎเหล่านี้และข้อกำหนดได้รับการยอมรับการแสดงความเห็นทายผลของผู้ร่วมรายการ
22. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆในการส่งเสริมการขายนี้แก่บุคคลที่กระทำผิดใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
23. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่ผู้จัดกิจกรรมพิจารณาเห็นสมควร
24. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้ผู้จัดกิจกรรม นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
25. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทซิกน่าอินเตอร์แนชชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือและ บริษัทที่เป็นพันธมิตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ นำเสนอสินค้าหรือการบริการ ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมทางการตลาด
26. ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.matchoftheweeks.com
27.- ใบอนุญาตเลขที่ 1-8/2561 ออกให้ ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  - ใบอนุญาตเลขที่ 10/2561 ออกให้ ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี