เวียนศีรษะ บ้านหมุน
Dec 19, 2018

 

เวียนศีรษะ บ้านหมุน

 

            ขณะนั่งทำงานหรือนั่งอยู่เฉยๆ แต่มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวหมุนรอบตัวเอง ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ แสดงว่าอวัยวะของร่างกายซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสมดุลของร่างกายถูกกระตุ้นให้ทำงานที่ผิดปกติไปจากความเป็นจริง

            ในหูชั้นในของคนมีอวัยวะซึ่งมีลักษณะคล้าย ท่อโค้งครึ่งวงกลม 3 อัน บรรจุด้วยของเหลวข้างใน ท่อทั้ง3อัน วางระนาบในแบบ  3 มิติ มีหน้าที่สำคัญในการจับความรัสึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเซลล์รับความรู้สึกในท่อนี้จะถูกกระตุ้นและรายงานความรู้สึกผ่านเส้นประสาทที่เชื่อมต่อไปยังสมอง เพื่อประมวลผลให้ทราบว่าร่างกายหรือศรีษะเคลื่อนตัวไปทางซ้าย, ขวา, หน้า, หลัง, ขึ้น หรือ ลง ดังนั้นถ้ามีความผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้นที่  เซลล์รับความรู้สึก เส้นประสาทที่เชื่อมโยงสมอง หรือความผิดปกติของการประมวลผลที่สมอง จะทำให้มีความรู้สึกว่ามีการเลื่อนเคลื่อนไหวของร่างกาย ทั้งๆ ที่ร่างกายอยู่นิ่งๆ กับที่ ทำให้เกิดอาการเวียนศรีษะบ่นหมุน

            สาเหตุที่พบมากที่สุดของอาการเวียนศีรษะเกิดจาการมีตะกอนของหินหลุดเข้าไปในท่อโค้งนอกจากนี้ การอักเสบติดเชื้อในหูชั้นใน การอักเสบของเส้นประสาทเชื่อมต่อไปที่สมอง ก็เป็นสาเหตุที่พบได้ ความผิดปกติที่เกิดจากสมอง เป็นเหตุการณ์ที่พบไม่บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นมักมีระดับความรุนแรง โดยมักมีภาวะของความผิดปกติของร่างกายซึ่งรับการสั่งงานจากส่วนสมองที่ผิดปกติร่วมด้วย

            การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ การบรรเทาอาการเวียนศรีษะด้วยยา  อาการเวียนศีรษะซึ่งจากตะกอนหินปูนสามารถทำได้โดยการบริหารการเคลื่อนไหวของศีรษะตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อให้ตะกอนหินปูนออกไปจากท่อโค้ง เป็นตัน โดยส่วนใหญ่อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะไม่ค่อยทำให้เกิดอันตราย ยกเว้นกรณีความผิดปกติที่สมอง ซึ่งมักเกิดจากเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตันหรือแตก ทำให้เนื้อสมองขาดเลือด 

 

โดย นพ.ธรธเนศ อายะนะ รองประธานอาวุโสฝ่ายการแพทย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ย้อนกลับ