เบาหวาน
Jan 16, 2019

เบาหวาน

            ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีส่วนผลักดันให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ และสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน อุปนิสัยในการรับประทานอาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อสุขภาพ ถึงแม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีขึ้น  ทำให้คนอายุยืนขึ้น แต่ร่างกายไม่แข็งแรง และมีโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง

            การใช้ชีวิตแบบรีบเร่งแข่งกับเวลาทำให้ผู้คนจำนวนมากเลือกรับประทานอาหารที่สำเร็จรูป มีสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน  มีการผสมสารปรุงรสและน้ำตาลเพื่อให้ผู้บริโภคชื่นชอบ และบริโภคเกินกว่าความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารหรือขนมต่างๆที่มี รสหวานจากน้ำตาล อาหารที่มีไขมันทรานส์ เป็นต้น ทำให้คนในยุคใหม่มีติดความหวาน มีอาการอ้วนลงพุง เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ การบริโภคน้ำตาลเกินกว่าความต้องการของร่างกายเป็นสาเหตู ทำให้เกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยช่วยนำน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อของร่างกายเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน และเก็บส่วนเกินไว้สำรองจำนวนหนึ่ง เมื่อคนบริโภคน้ำตาลเข้าไปจำนวนมากเกินความต้องการของร่างกาย  และร่างกายไม่สามารถสร้างฮอโมนเพื่อลดน้ำตาลคงค้างในกระแสโลหิตได้พอ รวมทั้งสภาวะเนื้อเยื่อดื้อต่อการตอบสนองการทำหน้าที่ของฮอร์มน  จึงทำให้เกิดภาวะทีเรียกว่า “โรคเบาหวาน ซึ่งถ้าไม่ดูแลรักษาให้ดีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาภายหลังอย่างมากมาย เช่น โรคไต โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ ตาบอด และอื่นๆ อีกมากมาย

            การบริโภคอาหารแบบดั้งเดิมตามธรรมชาคิ ที่มีสารอาหารครบหมู่ ผักและผลไม้ที่มีเส้นไยช่วยให้ร่างการดูดซึมน้ำตาลแบบสมดุลย์มากขึ้น   พยายามหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มรสหวานจากน้ำตาล โดยเฉพาะนอกเวลามื้ออาหารปกติ  และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพี่อให้ร่าการนำพลังงานส่วนเกินไปใช้ จะเป็นผลดีในการไม่เป็นเบาหวาน หรือทำให้อาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดเวลา

 

โดย นพ.ธรธเนศ อายะนะ รองประธานอาวุโสฝ่ายการแพทย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ย้อนกลับ