โรคสุดฮิตของOffice
Feb 22, 2019

 

โรคสุดฮิตของOffice

          เมื่อมีอาการปวดร้าวบริเวณมือ เอ็นมือ และหรือ  มือาการชา ที่หัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง  และหรือจนมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมือ เป็นอาการแสดงของความผิดปกติที่อาจมีสาเหตุจากมีการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ  อาการเหล่านี้ออาจจะเริ่มจากค่อยเป็นไป และรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง

         การที่เส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการใช้งานของมือและข้อมืออย่างไม่ถูกสุขลักษณะ มีการเคลื่อนไหวข้อมือและมือในลักษณะที่ทำให้เกิดการบาดจ็บแบบซ่อนเร้น ต่อเนื่องเเป็นเวลานาน  โดยเฉพาะในท่าทางที่มีการกระดกข้อมือขึ้น หรือลง ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมของเส้นเอ็นข้อมือ มีอาการบวม และเนื่องจากโครงสร้างของข้อมือที่มีช่องทางจำกัดสำหรับให้เส้นเอ็น และเส้นประสาทผ่านไปที่มือ เมื่อเส้นเอ็นเกิดการอักเสบมีอาการบวมจะทำให้เบียดทับเส้นประสาทในช่องข้อมือ มีผลทำให้เส้นประสาทที่ถูกกดทับไม่สามารถทำงานได้ ไม่สามารถสั่งงานกล้ามเนื้และเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณนั้นทำงานได้

         ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการศึกษาวิที่ธีที่ถูกต้องในการใช้งานของมือเพื่อเป็นการป้องกัน แต่ถ้ามีอาการเกิดขึ้นแล้ว  ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อเริ่มการรักษาไม่ให้เส้นประสาทถูกกดทับเสียหายมากขึ้นแพทย์จะเริ่มต้นให้การรักษาแบบประคับประคอง โดยอาจใส่เฝือก หรือเครื่องพยุงให้มืออยู่ในท่านี้ที่ข้อมือเหยียดตรง ทานยาแก้ปวด หรือกลุ่มยาลดการลดอักเสบ การทำกายภาพบำบัด และร่วมกับการรักษาปัจจัยอื่นๆ ถ้าการรักษาแบบประคับประคองไม่ได้ผล แพทย์จะพิจารณาให้การผ่าตัด เพื่อลดภาระการกดทับ โดยการขยายช่องข้อมือโดยการตันเอ็นยึดข้อมือบางส่วนทิ้งไป

          อย่างไรก็ดีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานมือ และข้อมือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทั้งก่อนการเกิดโรค และหลังการรักษาผ่าตัด เป็นสิ่งสำคัญที่สุด “ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน โดยการใช้งานมือให้ถูกต้องอยู่เสมอ”

 

โดย นพ.ธรธเนศ อายะนะ รองประธานอาวุโสฝ่ายการแพทย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ย้อนกลับ